|

1,001 Days Ago

Loài hoa bay sống ở nơi xa thật xa có nhiều mây giăng lối ai về
Hoa bay, bay thôi, hoa rơi, rơi thôi
Yêu nhau, xa nhau, hoa bay, chia tay.
(Ngọn đồi hoa bay – Đức Trí)
//
The flying flower lives in a far away place with many clouds spreading our way
Flowers fly, fly away, flowers fall, fall away
Love each other, leave each other, flowers fly, we part way.

P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *