| |

Weather Blues

☔🌈 #WeatherBlues #NeedSomeSunshine
Tired of constant rain. I wish life had a few filters, just click for a bright blue sky, another for multicolored clouds, without a hint of gloom.
//
Mưa hoài chán quá đi. Ước gì cuộc đời mình có vài cái filter, chỉ cần click một cái bầu trời xanh thật xanh, click cái nữa mây gờn gợn sắc màu, chẳng còn đọng lại chút u ám nào cả.

P.s.: Picture taken in Ta Nang, Lam Dong, Vietnam in 2018.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *