JUNE 9, 2019

Vấn đề là: Bạn cố gắng kiên trì và buông tay cùng một lúc. // 问题是:你试图坚持并同时放手。 // The problem: You’re … More

JUNE 8, 2019

酱香片片香干, không biết dịch ra tiếng Việt là gì, nhưng ăn được. P.s.: Product bought in Changde, Hunan, China in … More