Fu Zhuan Brick Tea (Anhua Dark Tea) In Hunan
|

Fu Zhuan Brick Tea (Anhua Dark Tea) In Hunan

Mình không tính mua trà trước ngày cuối cùng hoặc ngày nào đó được đi siêu thị, nhưng nhờ bạn đồng hành ghé vô mà mình quyết định mua luôn ở Phượng Hoàng Cổ Trấn, gần Hồng Kiều. Một phần nữa nhờ cách thức quảng cáo trà độc quá đi, cưa như cưa khúc gỗ…

Hunan – Hubei, Day 5: Historical Jingzhou And Walking Street Of Jianghan Road
|

Hunan – Hubei, Day 5: Historical Jingzhou And Walking Street Of Jianghan Road

We departed Changde, Hunan for Jingzhou, Hubei in the morning. In this historical city, we had a chance to go around the wall on an electric car and it was a great ride even though some of us disliked it. Two members of our group decided that they would do some cosplaying. One dressed as…

Hunan – Hubei, Day 4: Fenghuang Old Town And Changde
| |

Hunan – Hubei, Day 4: Fenghuang Old Town And Changde

What I feared the most was the weather as forecast. It rained in the morning again today, and my exploration of Fenghuang Old Town was disrupted somehow. Because I wore the Thai flip flop, I walked slowly and slipped when I got off a boat. I borrowed an umbrella because my jacket wasn’t completely waterproof….

Heart Doesn’t Move
| |

Heart Doesn’t Move

💖🍃 If the heart doesn’t move, what can the wind do? If you don’t get hurt, the years will be fine. // 心若不动,风又奈何, 你若不伤,岁月无恙。 Xīn ruò bù dòng, fēng yòu nàihé, Nǐ ruò bù shāng, suìyuè wúyàng. // Tâm nhược bất động, phong hựu nại hà, Nhĩ nhược bất thương, tuế nguyệt vô dạng. P.s.:…

Hunan – Hubei, Day 1: Flying To Zhangjiajie, Transit In Shenzhen
|

Hunan – Hubei, Day 1: Flying To Zhangjiajie, Transit In Shenzhen

After 10 years, I flew with China Southern Airlines again to China. 2 flights today would finally bring me to Zhangjiajie. The travel group leader instructed us so we spent 45 mins at the customs clearance. It wasn’t as crowded as I thought. We didn’t have to collect our checked baggage so it was faster….