Wisdom
|

Wisdom

🌟🙌 He does not compete so no one under heaven can compete with him. // 夫唯不爭, 故天下莫能與之爭。 Fū wéi bùzhēng, gù tiānxià mò néng yǔ zhī zhēng. // Phù duy bất tranh, cố thiên hạ mạc năng dữ chi tranh. // Vì không tranh với ai, nên không ai tranh với mình. (Đạo Đức Kinh…

Solitude vs Multitude
|

Solitude vs Multitude

🌌👤 #SelfReflection #InnerStrength In solitude, be a multitude to yourself. — Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Keep Moving Forward
| |

Keep Moving Forward

👀🚶‍♀️ Never look back unless you are planning to go that way. (Henry David Thoreau) // 永远不要回头看,除非你想往回走。 Yǒngyuǎn bùyào huítóu kàn, chúfēi nǐ xiǎng wǎng huí zǒu. // Vĩnh viễn bất yếu hồi đầu khán, trừ phi nhĩ tưởng vãng hồi tẩu. // Đừng bao giờ quay đầu lại trừ phi bạn định đi theo…

Cold Or Warm
|

Cold Or Warm

🚰 Just as a person knows whether the water they drink is cold or warm, one is the best judge of their own situation. // 如人饮水, 冷暖自知。 Rú rén yǐnshuǐ, lěngnuǎn zì zhī. // Như nhân ẩm thủy, lãnh noãn tự tri. // Như người uống nước, lạnh nóng tự biết.

Unknown Paths
| | | |

Unknown Paths

🏞️🌍 In the lofty mountains and flowing waters, no one recognizes me, At the corners of the earth, where should I seek? // 高山流水无人识, 海角天涯何处寻? Gāoshānliúshuǐ wú rén shí, Hǎi jiǎo tiānyá hé chù xún? // Cao sơn lưu thuỷ vô nhân thức, Hải giác thiên nhai hà xứ tầm? // Non cao nước chảy…