|

Vị Tết

Người thì nói Tết mất đi ý nghĩa vì vật chất phong phú, vì thân tình đạm bạc; người thì nói vì xã hội phát triển quá nhanh, tư tưởng giải phóng quá độ. Hỏi trẻ em thích Tết không thì chúng vẫn thích vì được nghỉ học, không phải làm bài tập, xem tivi chơi điện thoại thỏa thích, nhưng thế thì khác gì nghỉ hè đâu.
Mình thì thấy vị Tết càng lúc càng mờ nhạt nguyên nhân chủ yếu là do vắng thiếu tiếng pháo Tết. Ban đầu bỏ pháo dây, sau cấm cả pháo hoa. Ngày xưa cứ Tết là thích ra đường vì xác pháo hồng hồng đỏ đỏ, Giao thừa ráng thức tới 12 giờ canh đốt pháo. Giờ pháo hoa có 1 vài điểm cũng xem k được vì xung quanh bị nhà cao tầng che hết rồi, chẳng còn ai muốn thức tới nửa đêm. Giá mà Nhà nước phát mỗi nhà vài ba phong pháo đốt Tết có phải là vui không?
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *