| |

Live Well

💪🌟😔
We have to take good care of ourselves
Such good care that regrets won’t drop by
Live life as usual
Grow old as usual
Pretend that I’ve forgotten about you, as usual.
//
我们都要把自己照顾好
好到遗憾无法打扰
好好的生活
好好的变老
好好假装 我已经把你忘掉。
Wǒmen dōu yào bǎ zìjǐ zhàogù hǎo
Hǎo dào yíhàn wúfǎ dǎrǎo
Hǎohǎo de shēnghuó
Hǎohǎo de biàn lǎo
Hǎohǎo jiǎzhuāng wǒ yǐjīng bǎ nǐ wàngdiào.
//
Ngã môn đô yếu bả tự kỷ chiếu cố hảo
Hảo đáo di hám vô pháp đả nhiễu
Hảo hảo đích sinh hoạt
Hảo hảo đích biến lão
Hảo hảo giả trang ngã dĩ kinh bả nhĩ vong điệu.
//
Chúng ta đều phải chăm sóc cho mình thật tốt
Tốt đến nỗi bất lực chẳng thể làm phiền nhau
Hãy sống thật tốt nhé
Và già đi thật khỏe nhé
Rồi cố gắng giả bộ rằng cậu đã quên tớ lâu rồi.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *