|

It’s Easy To Fall In Love, But It’s Hard To Make People Feel At Home (Weibo)

[Tiếng Việt ở phần dưới]

Every woman wants a man to rely on when she is wronged. And every man, when tired, wants to lie down peacefully beside his woman for one night. A life partner is actually a soul mate, so don’t always look for the feeling of love. It’s easy to fall in love, but it’s hard to make people feel at home. Some people love you, but they can’t give you a home. So, if someone makes you feel safe to go home, stay together for the rest of your life. ​​​​

—————————–

Yêu Thì Dễ, Nhưng Để Có Một Mái Ấm Gia Đình Thật Khó (Weibo)

Người phụ nữ nào cũng mong khi gặp sai lầm có được một người đàn ông mà mình có thể dựa vào. Và đàn ông nào cũng vậy, khi mệt mỏi đều muốn được nằm một đêm cạnh người phụ nữ của riêng mình. Bạn đời thực ra là bạn tâm giao, đừng lúc nào cũng đi tìm tình yêu theo cảm tính. Yêu thì dễ, nhưng để khiến người ta có một mái ấm gia đình thật khó. Một số người yêu bạn, nhưng họ không thể cho bạn một ngôi nhà. Vì vậy, nếu ai đó mang lại cho bạn cảm giác an toàn khi trở về nhà, thì hãy dành cả cuộc đời.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *