My Fleeting Stars 2023 vs 2022

I’ve just checked my fleeting stars and seen something fun. In 2022, my fleeting Sui Jian was in the Travel palace, and I actually traveled no where. Though I had planned a trip to Japan, in the end it failed. In 2023, the above-mentioned star is in the Health palace, and I’ve been sick from the 3rd day of the Lunar New Year until now, from tonsillitis and coughing to vestibulopathy.

Book me at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/
//
Tôi vừa xem các sao lưu tinh và khám phá thấy một điểm khá thú vị. Năm 2022, sao Lưu Thái Tuế của tôi ở cung Di và thật sự luôn, năm ngoái tôi chẳng đi đâu được, dù đã lên kế hoạch đi Nhật rất hoành tráng nhưng cuối cùng lại thất bại. Năm 2023 thì Lưu Thái Tuế của tôi ở cung Tật và ngay tối mùng 3 Tết tôi đã bị viêm amiđan, sau đó kéo theo là ho khan và rối loạn tiền đình. Đến này mùng 11 rồi vẫn chưa hết. Đúng kiểu bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ á.

Xem tiếng Việt tại https://ngocnga.net/doc-la-so-tu-vi-voi-ngocnga-net/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *