|

Handle Life (Weibo)

[Tiếng Việt ở phần dưới]

I Asked Myself How To Handle Life (Weibo)

I asked myself how to handle life?
My room gave me all the answers.
Roof said: Aim high.
Fan said: Be cool.
Clock said: Value time.
Calendar said: Be up to date.
Wallet said: Save now for the future.
Mirror said: Always observe yourself.
Lamp said: Illuminate others.
Wall said: Share others’ load.
Window said: Expand the vision.
Floor said: Always be down to earth.
Stairs said: Watch each step you take.
The most inspiring one:
Toilet bowl said: When it’s time to let go, just let it go.
—————————–

Làm Thế Nào Đối Mặt Với Cuộc Sống (Weibo)

Tôi hỏi bản thân: Làm thế nào đối mặt với cuộc sống?
Tất cả đáp án cuối cùng nằm ngay trong căn nhà của tôi.
Nóc nhà nói: Phải có mục tiêu cao.
Quạt điện nói: Phải giữ vững tỉnh táo.
Đồng hồ nói: Phải quý trọng thời gian.
Quyển lịch nói: Phải biến chuyển từng ngày.
Ví tiền nói: Phải liệu cơm gắp mắm.
Tấm gương nói: Phải tự xem lại mình.
Đèn bàn nói: Phải chiếu sáng người khác.
Cột nhà nói: Phải gánh nổi tránh nhiệm.
Cửa sổ nói: Phải mở rộng tầm nhìn.
Sàn nhà nói: Phải đứng trên mặt đất.
Cầu thang nói: Phải chú ý bước chân.
Mà câu nói cổ vũ lòng người nhất chính là:
Bồn cầu nói: Nên buông bỏ thì phải buông bỏ.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *