| |

Tears Of Joy

🌟😊💧
ངེས་པར་མིག་ཆུ་བཞུར་དགོས་བྱུང་སྲིས་ན། དགའ་སྤྲོའི་མིག་ཆུ་ཡིན་པར་སྨོན་ལམ་འདེབས།
//
If you have to shed tears, I hope it will be tears of joy.
//
如果非要流泪,但愿是喜悦的泪水。
Rúguǒ fēi yào liúlèi, dàn yuàn shì xǐyuè de lèishuǐ.
//
Như quả phi yếu lưu lệ, đãn nguyện thị hỉ duyệt đích lệ thủy.
//
Nếu bạn phải rơi nước mắt, tôi hy vọng đó sẽ là những giọt nước mắt của niềm vui.

P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *