JANUARY 17, 2019

10 năm trước, một chút chuyện nhỏ chúng ta cũng gây long trời lở đất; 10 năm sau, sự tình nghiêm trọng đến đâu chúng ta cũng có thể biểu hiện gió thổi mây bay.
//
十年前,我们一点小事就搞得惊天动地;十年后,再严重的事我们也能表现的风轻云淡。
//
10 years ago, we made a fuss over little things; 10 years later, we look at serious problems with disdain.

P.s.: Pictures taken in Mui Ne, Phan Thiet, Vietnam in 2008 and in Melbourne, Victoria, Australia in 2018.

Continue ReadingJANUARY 17, 2019

OCTOBER 5, 2018

Tặng bạn một bầu trời xanh mây trắng, mong bạn mỗi ngày đều có tâm trạng tốt.
//
送你一片蓝天白云,愿你每天都有好心情。
//
Send you a blue sky and white clouds, may you have a good mood every day.

P.s.: Picture taken in Melbourne, Victoria, Australia in 2018.

Continue ReadingOCTOBER 5, 2018

JULY 3, 2018

Bất kể đường đời gập ghềnh thế nào, chúng ta đều nên vững bước đi lên.
//
无论生活的路有多坎坷,我们都应该好好的走下去。
//
No matter how bumpy the road of life is, we should very well go on.

P.s.: Picture taken in Sydney, New South Wales, Australia in 2018.

Continue ReadingJULY 3, 2018

JUNE 20, 2018

Mặc dù chẳng tin vào cái gọi là núi cao sông dài
Nhân sinh khổ đoản hà tất phải nhớ mãi không quên.
//
虽然从不相信所谓山高水长
人生苦短何必念念不忘
//
Although I never believed in the so-called “high mountains and long rivers”
Life is bitter and brief, why bother clinging to memories?

P.s.: Picture taken in Melbourne, Victoria, Australia in 2018.

Continue ReadingJUNE 20, 2018

MAY 27, 2018

Có người nói sẽ rất gian nan
Có người nói phải xem số phận
Chuyện tương lai là tốt hay xấu
Không biết rốt cuộc tin ai đây
Lạc đường thì hãy hỏi đường
Gặp ngõ cụt thì vòng lại
//
有的说很辗转
有的说看命运
前面它是好是坏
不知道究竟该相信谁
迷路了问问道
死胡同往后退
//
Some say it gotta be very twisted
Some say it is all about fate
As the ahead is good or not
Whom actually I should listen to
Ask the direction when you get lost
Turn back when it’s a dead end

P.s.: Picture taken in Melbourne, Victoria, Australia in 2018.

Continue ReadingMAY 27, 2018