MARCH 14, 2020

Vội vàng thu thập vỏ sò, lại mất đi trân châu.
//
忙着收集贝壳,却丢了珍珠。
//
While busy collecting shells, you lost pearls.

P.s.: Picture taken in Xidi, Anhui, China in 2019.

Continue Reading MARCH 14, 2020

FEBRUARY 1, 2020

Nói đi là đi, là xa xỉ đẹp đẽ nhất, cũng là tự do rực rỡ nhất của cuộc đời.
//
说走就走,是人生最华美的奢侈,也是最灿烂的自由。
//
Say go then go, is the most glorious luxury, and the most brilliant freedom of life.

P.s.: Picture taken in Huangshan, Anhui, China in 2019.

Continue Reading FEBRUARY 1, 2020

DECEMBER 9, 2019

Bạn là phong cảnh phương xa, tôi là du tẩu lữ nhân, tôi vượt núi băng đèo, lặn lội đường xa, chỉ để thăm bạn một chút.
//
你是远方的风景,我是游走的旅人,我翻山越岭,长途跋涉,只为看你一眼。
//
You are the distant scenery, I am a wandering traveler, I climb mountains, travel long distances, just to see you.

P.s.: Picture taken in Xidi, Anhui, China in 2019.

Continue Reading DECEMBER 9, 2019

NOVEMBER 26, 2019

Thế giới này ồn ào đến nỗi người im lặng có vẻ hơi ngớ ngẩn.
//
这世界是如此喧哗 让沉默的人显得有点傻。
//
This world is so noisy that a silent person seems a bit silly.

P.s.: Picture taken in Huangshan, Anhui, China in 2019.

Continue Reading NOVEMBER 26, 2019

NOVEMBER 14, 2019

Đời người cũng như con đường, cần phải đi từ trong hoang vu ra đến chốn phong cảnh phồn hoa.
//
人生如路,须在荒凉中走出繁华的风景来。
//
Life is like a road, you need to go from the wilderness to the picturesque scenery.

P.s.: Picture taken in Xidi, Anhui, China in 2019.

Continue Reading NOVEMBER 14, 2019