NOVEMBER 26, 2019

Thế giới này ồn ào đến nỗi người im lặng có vẻ hơi ngớ ngẩn. // 这世界是如此喧哗 让沉默的人显得有点傻。 Zhè shìjiè … More

NOVEMBER 3, 2019

Người lữ hành mới biết thế giới rộng lớn như thế nào. // 旅行家才知道世界有多宽阔。 Lǚ háng jiā cái zhīdào shìjiè … More