FEBRUARY 19, 2020

Đó chính là điểm đặc biệt của việc dung hòa với thiên nhiên, bạn luôn luôn lớn lên. // 那就是与野性合一的事情,你总是在长大。 … More

NOVEMBER 30, 2019

Một bầu nhiệt huyết, không biết đường về. // 一腔热血,不知归途。 Yī qiāng rèxuè, bùzhī guītú. // I have a cavity … More