MARCH 21, 2021

Yêu chính mình là khởi đầu của một cuộc tình lãng mạn cả đời.
//
爱自己是终身浪漫的开始。 ​
//
Love yourself is the beginning of a lifelong romance. ​

P.s.: Picture taken in Avatar Hallelujah Mountain, Wulingyuan, Zhangjiajie, Hunan, China in 2019.

Continue ReadingMARCH 21, 2021

MARCH 19, 2021

Thời gian có thể không chứng minh được nhiều điều, nhưng nhất định nhìn thấu được nhiều thứ.
//
时间不一定能证明很多东西,但是一定能看透很多东西。
//
Time doesn’t necessarily tell a lot, but you can see through a lot of things.

P.s.: Picture taken in Dujiangyan and Mount Qingcheng, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingMARCH 19, 2021

MARCH 18, 2021

Bây giờ tôi chỉ thích những điều có hồi đáp và những người nói lời giữ lời.
//
现在只喜欢有回应的事和说话算话的人。
//
Now I only like things that respond and those who keep their word.

P.s.: Picture taken in Hahndorf, South Australia, Australia in 2018.

Continue ReadingMARCH 18, 2021

MARCH 7, 2021

Trên thế giới có nhiều người bạn đã kết giao cả đời, có lẽ bạn vẫn không thực sự thích. Nhưng có vài người, có lẽ chỉ là mối quan hệ hờ hững, bạn lại có thể mặc niệm trong lòng cả đời.
//
世界上有许多人,你一辈子都在交往,也许你一辈子也没真正喜欢。但有些人,也许只有半面之缘,你却能够在心里默念一辈子。
//
In the world there are many people that you probably don’t really like despite being friends for so long. But there are some people, you can keep in mind for a lifetime though it’s just a lukewarm relationship.

P.s.: Picture taken in Siem Reap, Cambodia in 2011.

Continue ReadingMARCH 7, 2021

MARCH 3, 2021

Nếu vì tách khỏi một người nào đó, thế giới của mình trở nên hoang vu, điều này chỉ có thể là thế giới của bản thân trước giờ đều luôn hoang vu, căn bản không có lấy một ngọn cỏ. Đừng đợi người khác cho mình cả thế giới, đây là một điều vô cùng hoang đường.
//
如果因为与某一个人分开,自己的世界变得一片荒芜,这只能说明自己的世界,一直以来都是荒芜的,根本是寸草不生。不要等别人来给你一个世界,这是一件极其荒谬的事。
//
If one’s own world becomes barren because of being separated from one person, it can only show that one’s own world has always been barren and nothing grows at all. Don’t wait for others to give you a world, it’s a ridiculous thing.
P.s.: Picture taken in Langmusi, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Continue ReadingMARCH 3, 2021

FEBRUARY 20, 2021

Sống phải học cách lắng đọng,
Lắng đọng trải nghiệm,
Lắng đọng tâm trạng,
Lắng đọng bản thân.
//
人生要学会沉淀,
沉淀经验,
沉淀心情,
沉淀自己。 ​​​​
//
Learn to settle down in life,
Settle your experience,
Settle your mood,
Settle yourself.
P.s.: Picture taken in Langmusi, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Continue ReadingFEBRUARY 20, 2021

FEBRUARY 19, 2021

Nỗi sợ về tuổi tác của bạn thực ra không nằm ở sự già đi do tuổi tác, mà là nỗi sợ hãi rằng với tuổi tác, bạn vẫn sẽ hoang mang và không biết làm gì.
//
你对年龄的恐惧,其实并不在于年龄增长所带来的苍老,而是恐惧随着年龄的增长,仍然一片迷茫,无所建树。
//
Your fear of age, in fact, does not lie in the aging brought by the increase of age, but in the fear that with the increase of age, you will still be confused and make no achievements.
P.s.: Picture taken in Langmusi, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Continue ReadingFEBRUARY 19, 2021

Google Maps Timeline

One fine day, Google sent me a mail about Timeline update with the information that last year I was just roaming around Ho Chi Minh City. I realized that after updating to MIUI by xiaomi.eu, I should also have added the missing places. Previously, Google Maps had an error in the Chinese rom that could not allow it to automatically add places for nearly a year from September 13, 2019 to September 4, 2020.

So, today I opened Google Photos to review the pictures that were missing from each trip and then recalled the names of those places or see the coordinates in the pictures. The best in the Google ecosystem was Search section, which could find everything in Mail, Drive, and Photos as well.

P.s.: I didn’t understand when I checked in Korea, so today I had to remove the wrong location.

Continue ReadingGoogle Maps Timeline