Leo Núi Baitukan

Ngày này cách đây 10 năm trước. Một đỉnh cao khởi đầu cho những đỉnh cao khác. Chỉ khoảng 2800m, núi Baitukan ở Khang Định, châu tự trị dân tộc Tạng Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên. Vì là lần đầu tiên nên mình không hiểu gì hết về hiking hay trekking, không chuẩn bị gì cả, chỉ đơn giản áo thun, quần jeans, giày bata, nón lưỡi trai, một ít thực phẩm nước uống và cứ thế leo thôi. Sáng xuất phát, trưa lên đỉnh, ăn uống nhìn ngó chút chút rồi chiều xuống dốc. Vì đôi giày không tốt lắm nên mình thấy lên mệt một, xuống mệt mười. Đoạn xuống đau chân đến mức nói mãi Alex mới cho mình tháo giày và đi chân không. Lúc cởi giày đi chân đất cảm giác rất tuyệt, bàn chân không hề đau gì hết, đi phăm phăm không như đầu giờ chiều bị tra tấn.

Continue ReadingLeo Núi Baitukan

Đã Thăm Gấu Trúc Lần 2

Ngày này 10 năm trước mình đi xem gấu trúc ở Thành Đô. Chỗ này không hẳn là nơi đặc biệt gì cho lắm, nhưng lại là chỗ duy nhất mình trở lại ở hành trình Tứ Xuyên lần thứ 2.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, để lại dấu vết trên dung nhan, đồng thời làm mờ đi nhiều thứ, nhưng tình yêu với gấu trúc của mình vẫn không thay đổi.

Continue ReadingĐã Thăm Gấu Trúc Lần 2

Langmusi (Lang Mộc Tự)

[Tiếng Việt ở phần dưới]

(Gathered from “Western Xia’s Death Note” by Gu Feiyu – Book 1 – Chapter 10: Langmusi)

Tang Feng doubtedly replied, “If I remember correctly, Langmusi is a small town located at the junction between Sichuan and Gansu. A few years ago, a group of backpackers came here to travel and was attracted. Inspired by the highland landscape and unique customs of this Tibetan-Qiang prefecture, and also surprised by the outside world, they called this Langmusi ‘miniature Switzerland of the East’. Langmusi town has become a tourist mecca for domestic and foreign backpackers. Every year, during the tourist season, domestic and foreign tourists are eager to gather here. It’s so quiet, isn’t it?”
……………………..
Tang Feng explained, “The name ‘Langmusi’ here is not a pagoda name, but a place name, but actually this place also has two temples, one is Sertri Gompa located in the beginning of Gansu province. ‘Langmu’ in Tibetan means ‘fairy’, because near the cave in the middle of the ravine there is a beautiful jade stone like a girl, that’s the origin of this name. Kirti Gompa is located on the border with Sichuan province. The two temples are in the same town, and at the same time became the monasteries of the Gelug, but divided into two provinces, which can be considered as a scenic spot.”
……………………..
Nan Nan said, “I went to Langmusi, besides visiting temples, I came here only because of the sky funeral.

“Sky funeral is a unique burial custom of the Tibetan people. After a person dies, everyone else will place that person’s body on the sky burial platform, the magician will complete the processing procedures, then let the vultures come and eat the carcass.” Tang Feng explained in turn.

“So scary?” Liang Yuan and Su Renyu exclaimed in unison, causing the bar owner to turn to glance at them.

“That’s right! Usually, Han people don’t really understand about sky burial. Han people think that preserving the complete body is filial piety; but Tibetan people think that after death, people die, their soul and body have separated from each other, the flesh has no longer any use, so it is offered to vultures to eat; vultures are a kind of god bird, after they eat the dead person’s flesh, they will fly to the sky, and will also bring the souls of the dead to heaven. Therefore, sky burial is also called ‘bird burial’. For the Tibetan people, sky burial is an extremely sacred form.” Nan Nan’s explanation made Liang Yuan begin to have a bit of a concept of a sky burial.

“Is there a sky burial site here?” Tang Feng asked Nan Nan.

Nan Nan nodded, “There is a widely famous sky burial site, it is said that it is the largest sky burial site in the Amdo area.”

“But before I went to Tibet, the sky burial site there is not allowed to visit.” Tang Feng asked again.

“Tibet’s cemeteries are not allowed to visit, but the cemeteries here are open to visitors, locals don’t seem to be taboo on these things, moreover, everyone comes at the right time, tomorrow morning will be there’s a sky funeral.”
……………………..
The four people passed the banner, the smell of blood made both Tang Feng and Liang Yuan vomit. The banner is fluttering in the wind, the six mantras are respectfully written by the Tibetan people on the banner, every time the wind blows, it means that the dead person has already memorized these six mantras at once. Tibetans believe that this is the prayer of the dead for themselves and their family members. Around the banner, there are many stone inscriptions. Tang Feng stood in front of these sutras silently praying. Liang Yuan also imitated Tang Feng’s gesture, mumbling to recite sutras, both to pray for himself, and to pray for his grandfather to soon go to heaven, immediately, the previous crisis suddenly disappeared. suddenly, in the midst of this vast and murky heaven and earth, a divine feeling suddenly welled up in their hearts.

Rounding this banner, the four of them came to an open field strewn with large rocks, where there was a pile of chaotic things, with axes, clothes, a few human bones and unrecognized ruins. Tang Feng murmured: “This is the sky burial platform, the bodies of the dead are processed here, divided into small pieces, broken bones, for the vultures to eat.”

P.s.: Picture taken in Langmusi, Sichuan and Gansu, China in 2019.

—————————–

(Lượm lặt từ “Tử Thư Tây Hạ” của Cố Phi Ngư – Quyển 1 – Chương 10: Lang Mộc Tự)

Đường Phong nghi hoặc đáp: “Nếu như tôi nhớ không nhầm thì Lang Mộc Tự là một thị trấn nhỏ nằm ở nơi tiếp giáp giữa Tứ Xuyên và Cam Túc. Vài năm trước, một nhóm tây ba lô đến đây du lịch đã bị hút hồn bởi phong cảnh cao nguyên và phong tục tập quán độc đáo vùng Khương Tạng này, và cũng bất ngờ trước vùng đào nguyên ngoại thế, nên họ đã gọi Lang Mộc Tự này là ‘Thụy Sỹ thu nhỏ của phương Đông’. Sau đó thị trấn Lang Mộc Tự trở thành thánh địa du lịch của khách du lịch ba lô trong và ngoài nước tìm về. Mỗi năm, đến mùa du lịch, du khách trong và ngoài nước đều nô nức tụ hội về đây. Nhưng hiện giờ sao lại vắng vẻ như vậy nhỉ?”
……………………….
Đường Phong giải thích: “Tên ‘Lang Mộc Tự’ ở đây không phải là tên chùa, mà là một địa danh, nhưng thực sự nơi này cũng có hai ngôi chùa, một là An Đa Đạt Thương Mộc Tự nằm ở đầu tỉnh Cam Túc. ‘Lang Mộc’ trong tiếng Tạng có nghĩa là ‘tiên nữ’, bởi gần trong sơn động giữa khe núi có một phiến đá ngọc đẹp như thiếu nữ, đấy là nguồn gốc của cái tên này. Một ngôi chùa khác là Cách Nhĩ Đệ Tự nằm ở phía giáp với tỉnh Tứ Xuyên. Hai ngôi chùa trong cùng một thị trấn, đồng thời trở thành tự viện của giáo hoàng Cách Lỗ phái, nhưng lại phân thành hai tỉnh, có thể coi là một thắng cảnh.”
……………………….
Nam Nam nói: “Tôi tới Lang Mộc Tự, ngoài việc tham quan chùa chiền ra thì đến đây cũng chỉ vì đài thiên táng. Đài thiên táng ở đây rất nổi tiếng đấy.”

“Thiên táng là phong tục mai táng độc đáo của người dân tộc Tạng. Sau khi một người qua đời, mọi người khác sẽ đặt thi thể người đó trên đài thiên táng, thầy mo thực hiện xong các thủ tục xử lý xong xuôi sẽ để cho kền kền đến ăn xác.” Đường Phong giải thích một lượt.

“Khiếp vậy sao?” Lương Viện và Từ Nhân Vũ đồng thanh thốt lên, khiến cho chủ quán trong quầy bar cũng quay sang liếc họ một cái.

“Đúng vậy! Thường thì người dân tộc Hán không hiểu lắm về thiên táng. Người dân tộc Hán cho rằng, bảo tồn thi thể hoàn chỉnh mới là hiếu thuận, nhưng người dân tộc Tạng lại cho rằng, con người sau khi chết đi, linh hồn và thể xác đã tách khỏi nhau, xác thịt không còn tác dụng gì nữa nên dâng tặng cho kền kền ăn, mà kền kền lại là một loài chim thần, sau khi chúng ăn thịt người chết sẽ bay lên trên trời, và cũng sẽ đem theo cả linh hồn người chết lên thiên đường. Bởi vậy, thiên táng cũng được gọi là ‘điểu táng’. Đối với dân tộc Tạng, thiên táng là một hình thức vô cùng thần thánh.” Giải thích của Nam Nam khiến Lương Viện bắt đầu có đôi chút khái niệm về thiên táng.

“Ở đây cũng có đài thiên táng sao?” Đường Phong hỏi Nam Nam.

Nam Nam gật đầu: “Ở đây có một đài thiên táng nổi danh xa gần, nghe nói là đài thiên táng lớn nhất của khu vực An Đa.”

“Nhưng trước đây tôi đến Tây Tạng, đài thiên táng ở đó không cho phép tham quan.” Đường Phong lại hỏi.

“Đài thiên táng của Tây Tạng không cho phép tham quan, nhưng đài thiên táng ở đây cho phép tham quan, người địa phương hình như không kiêng kị những thứ này, hơn nữa, mọi người đến thật đúng lúc, sáng ngày mai sẽ có một đám thiên táng.”
……………………….
Bốn người đi qua tấm cờ phướn, mùi máu tanh khiến Đường Phong và Lương Viện thi nhau nôn ọe. Cờ phướn phất phơ trong gió, sáu chữ chân ngôn được nhân dân Tây Tạng thành kính viết lên cờ phướn, mỗi khi gió thổi qua, thì đồng nghĩa với việc người chết đã thông niệm một lượt sáu chữ chân ngôn này rồi. Người Tây Tạng tin rằng, đây chính là lời cầu nguyện của người chết cho mình và người nhà. Xung quanh cờ phướn, có đặt rất nhiều bản kinh khắc bằng đá. Đường Phong đứng trước những bản kinh này lặng lẽ cầu nguyện. Lương Viện cũng bắt chước điệu bộ của Đường Phong, miệng lẩm nhẩm đọc kinh, vừa là cầu nguyện cho mình, cũng vừa để cầu nguyện cho ông nội sớm có thể lên thiên đường, tức khắc, sự khủng hoảng ban nãy đột nhiên tan biến, giữa trời đất mênh mông mịt mùng này, một cảm giác thần thánh bỗng trào dâng trong lòng họ.

Vòng qua tấm cờ phướn này, bốn người tới một bãi đất trống rải kín những tảng đá to, ở đây chất đống một số thứ hỗn loạn, có rìu, có quần áo, còn có một vài đoạn xương người và tàn tích không nhận biết được. Đường Phong khẽ nói: “Đây chính là đài thiên táng rồi, thi thể của người chết được xử lý ở đây, chia thành từng miếng nhỏ, đập nát xương, để kền kền đến ăn.”

Sửa những địa danh sai trong bài viết:
Sau khi mình đi Trung Quốc về, đã tham khảo tên tiếng Anh, tiếng Trung, thì tên Hán Việt của hai ngôi chùa này đúng ra phải là:
– Phía Cam Túc: Sertri Gompa, Dacanglangmu Saichisi, Đạt Thương Lang Mộc Tái Xích Tự. Đây là nơi có đài thiên táng.
– Phía Tứ Xuyên: Kirti Gompa, Dacanglamu Ge’erdisi, Đạt Thương Lạc Mộc Cách Nhĩ Để Tự.

P.s.: Ảnh chụp tại Lang Mộc Tự, Tứ Xuyên và Cam Túc, Trung Quốc năm 2019.

Continue ReadingLangmusi (Lang Mộc Tự)

UNESCO World Heritage Sites I’ve Visited

As of November 2019, I’ve been to 19 world heritage sites of the world. However, I can’t find my Halong Bay  photos that I took on 2007-10-22, thanks to the shutdown of WebShots :(.

Among these sites, my most fav ones are in Sichuan, China. I so love nature there. I always wish to revisit Sichuan if possible.

1. Hạ Long Bay (672), Quảng Ninh, Vietnam
2. Hội An Ancient Town (948, cultural,1999), Quảng Nam, Vietnam
3. Angkor (668, cultural, 1992), Siem Reap, Cambodia
4. Tràng An Landscape Complex (1438, mixed, 2016), Ninh Bình, Vietnam
5. Complex of Huế Monuments (678, cultural, 1993), Huế, Vietnam
6. Phong Nha – Kẻ Bàng National Park (951, natural, 2003), Quảng Bình, Vietnam
7. Historic City of Ayutthaya (576, cultural, 1991), Ayutthaya, Thailand
8. Sydney Opera House (166, cultural, 2007), New South Wales, Australia
9. Greater Blue Mountains Area (917, natural, 2000), New South Wales, Australia
10. Wulingyuan Scenic and Historic Interest Area (640, natural, 1992), Zhangjiajie, Hunan, China.
11. Mount Qingcheng and the Dujiangyan Irrigation System (1001, cultural, 2000), Dujiangyan City, Sichuan, China.
12. Huanglong Scenic and Historic Interest Area (638, natural, 1992), Songpan County, Sichuan, China.
13. Sichuan Giant Panda Sanctuaries (1213, natural, 2006), Sichuan, China
14. Central Sector of Imperial Citadel of Thăng Long (1328, cultural, 2010), Hà Nội, Vietnam
15. Citadel of the Hồ Dynasty (1358, cultural, 2011), Thanh Hóa, Vietnam
16. Mỹ Sơn Sanctuary (949, cultural, 1999), Quảng Nam, Vietnam
>>> Marking my last of 8 Vietnamese heritages.
17. Mount Huangshan (547, mixed, 1990), Huangshan City, Anhui, China
18. West Lake Cultural Landscape of Hangzhou (1334, cultural, 2011), Hangzhou, Zhejiang, China
19. Ancient Villages in Southern Anhui – Xidi and Hongcun (1002, cultural, 2000), Yi County, Anhui, China
———-
Các Di Sản Thế Giới Được UNESCO Công Nhận Mà Mình Đã Ghé Thăm
Tính đến tháng 11 năm 2019, mình đã đến 19 di sản thế giới của thế giới. Tuy nhiên, mình không thể tìm thấy các bức ảnh Vịnh Hạ Long mà mình đã chụp vào ngày 22 tháng 10 năm 2007 vì WebShots đóng cửa :(.

Trong số này, mình thích nhất là những di sản ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Mình đặc biệt yêu thiên nhiên ở đó. Mình luôn muốn thăm lại Tứ Xuyên nếu có thể.

1. Vịnh Hạ Long (672), Quảng Ninh, Việt Nam
2. Phố cổ Hội An (948, văn hóa, 1999), Quảng Nam, Việt Nam
3. Angkor (668, văn hóa, 1992), Xiêm Riệp, Campuchia
4. Quần thể danh thắng Tràng An (1438, hỗn hợp, 2016), Ninh Bình, Việt Nam
5. Quần thể Di tích Cố đô Huế (678, văn hóa, 1993), Huế, Việt Nam
6. Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (951, tự nhiên, 2003), Quảng Bình, Việt Nam
7. Thành cổ Ayutthaya (576, văn hóa, 1991), Ayutthaya, Thái Lan
8. Nhà hát Opera Sydney (166, văn hóa, 2007), New South Wales, Úc
9. Khu vực Greater Blue Mountains (917, tự nhiên, 2000), New South Wales, Úc
10. Khu di tích lịch sử và thắng cảnh Vũ Lăng Nguyên (640, tự nhiên, 1992), Trương Gia Giới, Hồ Nam, Trung Quốc.
11. Núi Thanh Thành và hệ thống thủy lợi Đô Giang Yển (1001, văn hóa, 2000), thành phố Đô Giang Yển, Tứ Xuyên, Trung Quốc.
12. Khu di tích lịch sử và thắng cảnh Hoàng Long (638, tự nhiên, 1992), huyện Tùng Phan, Tứ Xuyên, Trung Quốc.
13. Khu bảo tồn gấu trúc khổng lồ Tứ Xuyên (1213, tự nhiên, 2006), Tứ Xuyên, Trung Quốc
14. Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (1328, văn hóa, 2010), Hà Nội, Việt Nam
15. Thành nhà Hồ (1358, văn hóa, 2011), Thanh Hóa, Việt Nam
16. Thánh địa Mỹ Sơn (949, văn hóa, 1999), Quảng Nam, Việt Nam
>>> Đánh dấu di sản cuối cùng trong 8 di sản Việt Nam của mình.
17. Núi Hoàng Sơn (547, hỗn hợp, 1990), thành phố Hoàng Sơn, An Huy, Trung Quốc
18. Phong cảnh văn hóa Tây Hồ của Hàng Châu (1334, văn hóa, 2011), Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc
19. Làng cổ ở phía Nam tỉnh An Huy – Tây Đệ và Hoành Thôn (1002, văn hóa, 2000), huyện Y, An Huy, Trung Quốc

Continue ReadingUNESCO World Heritage Sites I’ve Visited

Ngawa Tibetan And Qiang Autonomous Prefecture, Day 15: Chengdu To Hanoi

Part 1: Chengdu to Hanoi

At 8 in the morning, I went downstair to have breakfast at the hostel restaurant. But I opted for a dish of Taiwan rice instead of the buffet. I decided to stay inside for the whole morning because I’d get tired of waiting at the airport later.

I checked out of the hostel at noon, and got to the Chengdu airport by metro. Because I was 1-hour early, I tool a stroll around the airport and took some pictures. It seemed to change a lot compared to the picture of 10 years ago in my memory.

Part 2: My overall opinion on my Ngawa Tibetan And Qiang Autonomous Prefecture trip

I guessed Langmusi was the best place of my trip. I even preferred Langmusi to Danba, but there was no special place I’d like to return. Next time, I’d like to see more of China besides Sichuan.

In the end, I was back to Hanoi safe and sound. Overall, I have traveled 1,756km on this Ngawa Tibetan and Qiang Autonomous Prefecture trip, sitting around 29 hours 22 minutes in a car or a bus. And according to Pedometer, I have walked 262,269 steps during these two weeks, rounding to 125km on feet fortnightly.

Continue ReadingNgawa Tibetan And Qiang Autonomous Prefecture, Day 15: Chengdu To Hanoi

Ngawa Tibetan And Qiang Autonomous Prefecture, Day 14: Chengdu Shopping Spree And Wenshu Temple

Luckily for me, I could sleep well until 7AM because 2 girls checked in long before midnight yesterday. Because it was raining, I waited for a while then decided to go out shopping.

It took me an hour to get to Decathlon. It was my first time at such a big sport store in any country. I wanted to buy many things, but then decided to buy some small gifts and a 10-lit rucksack that can fold up into a small ball. I need extra storage for my stuff.

I also saw IKEA nearby so I dropped by to see why it was famous. Many people came here for a snack or lunch (?!) I also went into a mall and checked out Zara, H&M, Uniqlo stores, etc. But I didn’t buy anything.

In the afternoon, I visited the Wenshu Temple, a famous Chengdu spot. I used to visit one of the street here 10 years ago but I wasn’t so sure. This area even seemed to be bigger than the Wuhou Temple area where I stayed.

After getting back to the hostel, I took a late afternoon stroll to the so-called Tibetan Quarter which was near. But there was nothing impressive.

I met 2 of my companions at the Jinli Street. I decided on trying the giant grilled squid after drooling a few times. And it was indeed very tasty.

Another one of the girls in the dorm room thought I was Hongkonger because of my English, except from the girl I met on the first night here.

Just figured out I was a lil bit too naive about the metro system. I didn’t need to buy separate tickets for connecting trains. It wasted time (queuing at ticket booths), and maybe money (the longer distance I went, the cheaper it was).

The Pedometer app said that I walked 30,471 (later 29,337) steps today.

Continue ReadingNgawa Tibetan And Qiang Autonomous Prefecture, Day 14: Chengdu Shopping Spree And Wenshu Temple

Ngawa Tibetan And Qiang Autonomous Prefecture, Day 13: Chengdu Panda Base, Jinli Ancient Street, And Yulin Street

Though there was a girl checking in the room yesterday afternoon after me, I was still woken up at midnight by 2 others. They also switched the aircon to a temperature that made me hard to sleep again.

I tried the buffet breakfast. It cost me 15 yuans and was worth it. The Dien Bien girl then joined me for the panda tour opposite the hostel. Then I found out the code the hostel staff sent me was different from what other people in the bus had. Thank goodness, I got accepted no matter what.

The Chengdu Panda Base was very crowded today, unlike 10 years ago. It was very sunny, unlike 10 years ago when it had been raining nonstop. I had a better view this time, because I was in no rush. I could come back any time with any bus. But the heat stopped me from staying here past noon.

As Jinli Ancient Street didn’t seem as hot or crowded, I made a stroll around here. I was more attracted to the local street food than handicrafts and teahouses. I think I should pick something for dinner later here.

Taking a shower and change clothes, I went out alone to find the famous Yulin Street in the song Chengdu by Zhao Lei. Turned out I could walk there without taking metro. The street didn’t have anything prominent as I thought, but I found the old Little Bar and some good wall paintings.

When I was back to Jinli Street, I decide to eat pineapple sticky rice (the black one).

Too much walking today made me want to sleep early; however, the freelancer guy told me there would be a live music session happening downstairs at 8:30PM. So I decided to stay and another Chinese girl started talking to me and added me in WeChat. Thanks to the hostel’s music night, I enjoyed some of my fav Chinese songs like Chengdu, Baby До свидания, Hua.

According to Pedometer, I walked 31,497 steps today. I didn’t know that I walked more than I did at all the hikes in Sichuan this year.

Continue ReadingNgawa Tibetan And Qiang Autonomous Prefecture, Day 13: Chengdu Panda Base, Jinli Ancient Street, And Yulin Street

Ngawa Tibetan And Qiang Autonomous Prefecture, Day 12: Mt. Siguniang To Chengdu

I realized that I was unlucky yesterday because it wasn’t raining any more. We went to the grocery store to find out the bus would only be here around 10 AM. So I decided to have another beef noodles. I was surprised that other companions didn’t have lunch.

I sat on the last row of the buses together with 2 Chinese girls. I dozed off once in a while and was woken up by hearing the sound of puke nearby. Luckily I could move to a better seat at the Gengda stop.

I reached Chengdu around 4PM. Then it took me an hour on the metro and foot to reach the Dreams Travel International Youth Hostel (near Wuhouci aka Temple of Marquis).

The Jinli Ancient Street next to Wuhou Temple was so crowded in this early evening. I guessed I would be back here tomorrow after revisiting the Chengdu Panda Base.

After checking in, I booked my panda tour with the help of a hostel staff in the station at Wuhou Temple opposite of the hostel. I paid the same price as others. Then the guy took a picture of the QR code and send me via WeChat. They didn’t speak as well as the people in the previous hostel in Chengdu, but they seemed to be more friendly and honest.

To my surprise, my companions offered to treat me dinner at a hotpot restaurant near the hostel. I was a little disappointed that I didn’t see the 9 separate compartments; however, I thought it was Sichuan hotpot, maybe a lil bit different with the Chongqing one. The oil helped make the spicy taste go away, I thought. If I go back to Chengdu again in the future, I’ll try another hotpot place.

When I was back at the hostel, a guy from Xinjiang working as a designer freelancer here started talking to me. His English choices of words gave me a headache from time to time before I lost my patience and waved him goodbye.

Only in Chengdu could I feel the heat of the summer. In previous places, the weather made me feel like spring.

Continue ReadingNgawa Tibetan And Qiang Autonomous Prefecture, Day 12: Mt. Siguniang To Chengdu

Ngawa Tibetan And Qiang Autonomous Prefecture, Day 11: Changping Valley

Before I went on this trip, I thought Mt. Siguniang must be a place for climbers. I only liked hiking for a day of about 30,000 steps which was tiring enough. Stargazing on the snowy top of the mountain at night under the cold wind was no fun to me. I didn’t really wanna go to Mt. Siguniang though it was in my initial plan. Because the Dien Bien girl didn’t intend go climbing alone, and I didn’t know how to see pandas in Wolong, I decided to give Mt. Siguniang a try in the end. Turned out this world heritage had several valleys and was worth seeing.

The highest place of my journey: somewhere near 3,700m beside a waterfall.

I met a forest keeper on the hike (first I thought he was a traveler), and after chatting for a while, he told me my Chinese was good. I also felt at ease with my ability to converse for more than just 1 or 2 sentences asking for direction.

The most picturesque view must have been some pine trees with no leaf under water.

After the boardwalk, there was a muddy trek because of the continuous rain from yesterday. I decided to wait for others at the roadside stop, enjoyed my 10-yuan hot milk tea to keep me warm, and looked at other hikers chatting and eating barbecued food. I also helped a couple bargaining for their horse ride because their kids seemed to be worn out. Turned out their horses just went down halfway instead.

On the way out, I entered the monastery near the gate which I couldn’t get in in the morning because it was closed then.

I thought I’d go to 2 valleys today, but Changpinggou (Changping Valley) turned out to be so long a hike.

When I was back to the hostel in the afternoon, I was also trying to ask for the bus to Chengdu with the owner, and she said there were 3 buses tomorrow. I’d like to take the noon one.

Later, I bought more milk teas in a grocery store. 1 cup cost only 4 yuans.

My Pedometer app first indexed 30,535 steps for today, but then later I saw only 28,849 steps. Huh?

Continue ReadingNgawa Tibetan And Qiang Autonomous Prefecture, Day 11: Changping Valley

Ngawa Tibetan And Qiang Autonomous Prefecture, Day 10: Barkam To Mt. Siguniang

Barkam to Aba/Ngawa Tibetan and Qiang Autonomous Prefecture was like Kangding to Garzê Tibetan Autonomous Prefecture, meaning it was the seat of the prefecture. There was a river flowing alongside the town, too. But I felt that Barkam seemed to be much less crowded than Kangding and had no sign of international travelers.

Today was a great public transport experience. Because the driver said 8:30AM the bus to Xiaojin would depart, this morning, I came to the station early to buy a new ticket. Turned out I was too early, again. The bus would depart around noon, again.

When I went back to the hostel for a seat, they invited me to have breakfast. So kind. Or they didn’t know that I had already checked out. And it was a square meal with green bean and rice porridge, two Chinese steamed buns (mantou), a boiled egg, peanuts, and pickled cucumber. Best breakfast so far.

It was a bumpy bus ride to Xiaojin via winding roads and passes. Sometimes, I thought the bus couldn’t get through some big stone piles on the road. But thanks to the onsite wheel loader and rotary mixer, plus the help of the bus staff, there was a connecting bus waiting for us somewhere on the way to Mt. Siguniang.

The 10-hour on the bus ride yesterday was not as tiring as 6 hours today; however, I enjoyed this crowded bus from Xiaojin to Mt. Siguniang, and moreover, kindness of Chinese people.

They stopped near the Changping Valley site under the rain, so I picked that hostel right there. Its decoration looked warm and comfortable.

The Changping Inn hostel’s owner didn’t speak English, but I found their bookcase interesting.

Continue ReadingNgawa Tibetan And Qiang Autonomous Prefecture, Day 10: Barkam To Mt. Siguniang