MARCH 12, 2020

Tôi sẽ vĩnh viễn thành thật với chính mình, bất kể đêm ngày chạy về phía lý tưởng cùng tự do.
//
我将永远忠于自己,披星戴月的奔向理想与自由。
//
I will always be loyal to myself, running towards ideals and freedom through night and day.

P.s.: Picture taken in Langmusi, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Continue Reading MARCH 12, 2020

JANUARY 15, 2020 – 1

Chốn có chân lý, dẫu muôn vàn khó khăn ta cũng phải đi tới
Nơi có tình si, dẫu xa xôi ngàn dặm ta vẫn cứ nhớ nhung.
//
道之所存,虽千万人吾往矣
情之所钟,虽千万里吾念矣。
//
Despite thousands of people, I will go to a place where there is truth
Despite thousands of miles, I will miss you when there is love.

P.s.: Picture taken in Langmusi, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Continue Reading JANUARY 15, 2020 – 1

DECEMBER 25, 2019

Sợ cái gì đường sá xa xôi,
Đi một bước có một bước phong cảnh,
Tiến một bước có một bước vui vẻ.
Hạnh phúc, ở trên đường.
//
怕什么路途遥远,
走一步有一步的风景,
进一步有一步的欢喜。
幸福,在路上。
//
Why afraid of a long trip,
Take one step and there is scenery,
Take one step and there is joy,
Happiness, on the way.

P.s.: Picture taken in Langmusi, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Continue Reading DECEMBER 25, 2019

10 Days With The Most Steps In 2019

According to Pedometer app, I walked the most steps in my Chinese trips:
1. July 5: 31,497 steps ~ 15.12 km* (in Chengdu)
2. July 6: 29,337 steps ~ 14.08 km (in Chengdu)
3. July 3: 28,849 steps ~ 13.85 km (in Mt. Siguniang)
4. June 24: 23,878 steps ~ 11.46 km (in Dujiangyan and Chengdu)
5. June 26: 23,233 steps ~ 11.15 km (in Songpan and Mounigou)
6. June 30: 20,196 steps ~ 9.7 km (in Langmusi)
7. June 27: 20,136 steps ~ 9.67 km (in Huanglong)
8. May 18: 19,550 steps ~ 9.38 km (in Wulingyuan And Fenghuang Old Town)
9. Nov 5: 17,348 steps ~ 8.33 km (in Shanghai)
10. Jun 23: 16,136 steps ~ 7.75 km (in Saigon, Hanoi, and Chengdu)

* My stride length is 48 cm (80% of the number in the app 60cm).

Continue Reading 10 Days With The Most Steps In 2019

DECEMBER 14, 2019

​​​Hạnh phúc chính là một mình vụng trộm làm chút việc chỉ có chính mình mới có thể vui vẻ.
//
幸福就是自己一个人偷偷干些只有自己才会开心的事。
//
Happiness is secretly doing things that only you can be happy.

P.s.: Picture taken in Langmusi, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Continue Reading DECEMBER 14, 2019