| |

Feeling Of Belonging

It’s been 2 years since the last time I felt some place as home. Langmusi gave me a feeling of love, like Danba had done 10 years before. Maybe it’s where I arrived after half of the journey, I no longer felt like a passenger to a stranger place.

🏡🌍💫
You don’t need to find a home for your soul. Your body needs home, but your soul just needs the feeling of home. Everything in heaven and earth can give your soul the feeling of home. As soon as you perceive the beauty, your soul will return home immediately.
//
不用给自己的灵魂找家,身体需要家,灵魂只是需要家的感觉,天地间万物皆可以给予灵魂家的感觉,只要你一察觉到美好,灵魂即刻归家。
Bùyòng jǐ zìjǐ de línghún zhǎo jiā, shēntǐ xūyào jiā, línghún zhǐshì xūyào jiā de gǎnjué, tiāndì jiān wànwù jiē kěyǐ jǐyǔ línghún jiā de gǎnjué, zhǐyào nǐ yī chájué dào měihǎo, línghún jíkè guī jiā.
//
Bất dụng cấp tự kỷ đích linh hồn hoa gia, thân thể nhu yếu gia, linh hồn chích thị nhu yếu gia đích cảm giác, thiên địa gian vạn vật giai khả dĩ cấp dư linh hồn gia đích cảm giác, chích yếu nhĩ nhất sát giác đáo mỹ hảo, linh hồn tức khắc quy gia.
//
Bạn không cần tìm nhà cho tâm hồn, cơ thể cần nhà, tâm hồn chỉ cần cảm giác như ở nhà. Mọi thứ trên đời đều có thể cho tâm hồn về nhà. Chỉ cần bạn cảm nhận được cái đẹp, tâm hồn sẽ trở về nhà ngay.

P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Similar Posts

2 Comments

  1. Cảm ơn những bài viết của chị về Langmusi. Em đang dự định đi Cam Nam một mình vào cuối thu, tìm thông tin thì cũng không nhiều. Vốn dĩ em rất muốn đi, nhưng đọc qua thì khách du lịch có vẻ không hào hứng lắm nên thành ra hơi do dự. May quá tìm thấy những bài viết của chị, cảm thấy tự tin hẳn. Cảm ơn chị nhiều.

    1. Mùa hè năm 2019 mình đi thì Lang Mộc Tự lại đặc biệt đông khách hơn mình nghĩ, cả khách nội địa Trung lẫn người nước ngoài. Cứ nghĩ Mâu Ni Câu, Hoàng Long, Tứ Cô Nương nổi tiếng hơn, nhưng không ngờ Lang Mộc Tự lại nhộn nhịp như vậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *