AUGUST 26, 2020 – 2

Trong lồng ngực tự có núi xanh, hà tất theo người ngắm hoa đào. —— Lâm Ngữ Đường // 胸中自有青山在,何必随人看桃花。——林语堂 … More

JUNE 29, 2020

Nghìn non mất bóng chim bay, Muôn con đường tắt dấu giày tuyệt không. // 千山鸟飞绝, 万径人踪灭。 // From hill … More