JUNE 10, 2020

Cho tôi đi theo người, hãy cho tôi đi theo người,
Đi ngược với dòng người hối hả,
Về nơi đồi núi hoang vắng kia,
Phất phất tay áo bay bay.
//
就让我随你去,让我随你去,
逆着背影婆娑的人流,
向着那座荒芜的山丘,
挥挥衣袖。
//
Just let me go with you, let me go with you,
Against the flow of whirling people,
Toward the deserted hill,
While our sleeves are swinging.

P.s.: Picture taken in Barkam, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingJUNE 10, 2020

JUNE 9, 2020

Trong cuộc đời này, tất cả mọi người đều là khách qua đường, chỉ có chính mình mới là cố hương.
//
我们的一生,所有人都是过客,只有自己是故乡。
//
In our life, all people are passers-by, and only we are our hometown.

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingJUNE 9, 2020

JUNE 8, 2020

Hy vọng bạn có tiền, thời điểm khổ sở không phải ôm gối yên lặng rơi lệ mà có thể ngay lập tức đặt vé máy bay đến nơi bạn muốn đi.
//
希望你有钱 难过的时候不是抱着枕头默默流泪 而是能立刻订机票去想要去的地方。
//
I hope you have money; when you are sad, instead of crying silently on your pillow, you can immediately book a flight ticket to where you want to go.

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingJUNE 8, 2020

JUNE 1, 2020

Dễ dàng chính là sống như người lớn, khó khăn là trở về làm trẻ con.
//
容易的是活成大人,难的是变回小孩。
//
It is easy to live as an adult, it is difficult to be back as a kid.

P.s.: Picture taken in Hahndorf, South Australia, Australia in 2018.

Continue ReadingJUNE 1, 2020

MAY 7, 2020

Không nhuốm bụi trần không phải đã không còn bụi bặm, mà là bụi bặm để nó bay lên, tôi tự làm ánh nắng của mình.
//
一尘不染不是不再有尘埃,而是尘埃让它飞扬,我自做我的阳光。
//
Spotlessness is not that there is no more dust, but that the dust makes it fly, and I make my own sunshine.

P.s.: Picture taken in Langmusi, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Continue ReadingMAY 7, 2020

MAY 7, 2020

Vạn vật đều có vết rách, đó là nơi ánh sáng chiếu vào.
//
万物皆有裂痕,那是光进来的地方。
//
There is a crack in everything
That’s how the light gets in.
(Leonard Cohen)

P.s.: Picture taken in Wollonggong, New South Wales, Australia in 2018.

Continue ReadingMAY 7, 2020

MAY 7, 2020

Trân quý tất cả không hẹn mà gặp, coi nhẹ tất cả đi không từ giã.
//
珍惜所有的不期而遇,看淡所有的不辞而别。
//
Cherish all the unexpected, and belittle all leaving without saying goodbye.

P.s.: Picture taken in Bangkok, Thailand in 2020.

Continue ReadingMAY 7, 2020

APRIL 27, 2020

Bạn không thể hi vọng xa vời người vốn đi về phía nam cùng bạn đi một mạch về hướng bắc.
//
你不能奢望原本南行的人陪你一路向北。 ​​​
//
You can’t expect southbound people to accompany you all the way north.

P.s.: Picture taken in Langmusi, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Continue ReadingAPRIL 27, 2020

APRIL 25, 2020

Muốn cười to, muốn mơ mộng, muốn không giống bình thường. Nhân sinh là một hồi mạo hiểm vĩ đại. (Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi)
//
要大笑、要做梦、要与众不同。人生是一场伟大的冒险。–《外婆的道歉信》
//
Want to laugh, want to dream, want to be different. Life is a great adventure. (My Grandmother Asked Me to Tell You She’s Sorry)

P.s.: Picture taken in Langmusi, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Continue ReadingAPRIL 25, 2020