JULY 1, 2020 – 1

Chúc những bất đắc dĩ và tiếc nuối của bạn trong nửa đầu năm có thể hóa thành thu hoạch và thỏa mãn trong sáu tháng cuối năm.
//
祝愿大家上半年所有的无奈和遗憾都能化作下半年的收获和满足。
//
May all of your helplessness and regrets in the first half of the year can be turned into harvest and satisfaction in the second half.

P.s.: Picture taken in Ruoergai, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingJULY 1, 2020 – 1

JUNE 30, 2020

Người dân tộc Tạng thường nói: “Ai biết khi nào sẽ chết!” Điều này giống như Tony nói trong Green Book: “Mặc kệ làm gì, đều dốc hết toàn lực. Công việc ra công việc, cười ắt cười to, ăn cái gì cũng coi như là bữa ăn cuối cùng.”
//
藏族人常言:“谁知道啥时候死!”这跟《绿皮书》里托尼说的:“不管做什么,都要倾尽全力,工作就工作,笑就大笑,吃东西,就当是最后一顿吃。” 相当的契合。
//
Tibetans often say: “Who knows when we will die!” This is like what Tony said in Green Book: “Whatever you do, do it 100%. When you work, work. When you laugh, laugh. When you eat, eat like it’s your last meal.”
P.s.: Pictures taken in Ruoergai and Langmusi, Aba Prefecture, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Continue ReadingJUNE 30, 2020

JUNE 12, 2020

Đối xử với mọi người thân thiện là tu dưỡng, độc lai độc vãng là tính cách.
//
待人友善是修养 独来独往是性格。
//
Treating people well is cultivation, being alone is character.

P.s.: Picture taken in Barkam, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingJUNE 12, 2020

JUNE 11, 2020

Nhân sinh không có bốn mùa, chỉ có hai mùa, cố gắng chính là mùa thịnh vượng, không cố gắng chính là mùa ế hàng.
//
人生没有四季,只有两季,努力就是旺季,不努力就是淡季。 ​​​​
//
There are no four seasons in life, only two seasons, hard work is the peak season, no effort is the off season.

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingJUNE 11, 2020