APRIL 8, 2021

Bởi vì vui vẻ nên có thể đối diện muôn vàn khó khăn. // དཀའ་ངལ་ཁྲི་ཁྲག་སྤྲོ་བས་དང་དུ་ལེན། // 因为欢喜,可迎万难。 Yīnwèi huānxǐ, kě … More

APRIL 5, 2021

Lòng như gương soi, không vướng bụi trần. // སེམས་ནི་མེ་ལོང་བཞིན། ཐལ་རྡུལ་མི་དགོས། // 心如明镜,不惹尘埃。 Xīn rú míngjìng, bù rě chén’āi. // … More

MARCH 19, 2021

Thời gian có thể không chứng minh được nhiều điều, nhưng nhất định nhìn thấu được nhiều thứ. // 时间不一定能证明很多东西,但是一定能看透很多东西。 … More

FEBRUARY 20, 2021

Sống phải học cách lắng đọng, Lắng đọng trải nghiệm, Lắng đọng tâm trạng, Lắng đọng bản thân. // 人生要学会沉淀, … More