APRIL 20, 2021

Thay vì tìm người cùng mình nói chuyện, chi bằng tìm người cùng mình im lặng. // 与其找一个人陪自己聊天,不如找一个人陪自己沉默。 Yǔqí zhǎo … More