AUGUST 11, 2019

There is impermanence behind the world, there is a wanderer among the mountains. // 天外有天有無常,山外有山有他鄉。 Tiānwàiyǒutiān yǒu wúcháng, shān wài … More

AUGUST 7, 2019

Thất tịch vui vẻ! Happy Chinese Valentines’ Day! 七夕快乐! Ah Diao, love is a seed of sadness You’re a tree, … More

Vạn Lý Tường Lửa

[10 years ago today] Ở đất nước Vạn Lý Trường Thành bị chặn bởi Vạn Lý Tường Lửa :v. 500 … More