APRIL 18, 2021

Hai từ đáng ngưỡng mộ nhất trên thế giới:
Một từ là “nghiêm túc”, từ thứ hai là “kiên trì”.
Người nghiêm túc thay đổi bản thân, người kiên trì thay đổi số phận.
//
世界上最可贵的两个词:
一个叫“认真”,一个叫“坚持”。
认真的人改变自己,坚持的人改变命运 。
Shìjiè shàng zuì kěguì de liǎng gè cí:
Yīgè jiào “rènzhēn”, yīgè jiào “jiānchí”.
Rènzhēn de rén gǎibiàn zìjǐ, jiānchí de rén gǎibiàn mìngyùn.
//
The two most precious words in the world:
One is called “serious” and the other is called “persistent”.
Serious people change themselves, persistent people change their destiny.

P.s.: Picture taken in Changpinggou, Mt. Siguniang, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *