International Day Of Forests

International Day Of Forests

Yêu chính mình là khởi đầu của một cuộc tình lãng mạn cả đời.
//
爱自己是终身浪漫的开始。 ​
//
Love yourself is the beginning of a lifelong romance. ​
P.s.: Picture taken in Avatar Hallelujah Mountain, Wulingyuan, Zhangjiajie, Hunan, China in 2019.

Leave a Reply