|

Happy International Day Of Forests

Happy International Day Of Forests! Hồi trước có đi rừng rồi mà không thích lắm. Ai rủ đi chơi không xuống biển, không lên rừng, chỉ leo núi. Mà từ khi phát hiện mình ngũ hành khuyết mộc tự dưng thích màu xanh lá cây hơn xíu. I miss bushwalking.

P.s.: Picture taken in Cumberland State Forest, Sydney, New South Wales, Australia in 2018.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *