|

Farewells

🌍👋😔
Few joys on this earthly plane,
Many goodbyes on life’s long lane.
//
人间欢乐少,
陌上别离多。
Rénjiān huānlè shǎo,
Mò shàng biélí duō.
//
Nhân gian hoan lạc thiểu,
Mạch thượng biệt ly đa.
//
Đời người vui chơi được mấy,
Trên đường bao cuộc chia ly.

P.s.: Picture taken in Maerkang (Barkam), Ngawa (Aba) Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *