|

Visited Pandas In Chengdu

Tứ Xuyên là nơi có nhiều đại hùng miêu (gấu mèo lớn) nhất trên thế giới. TQ từng có chính sách “ngoại giao gấu trúc” để phá băng quan hệ với phương Tây trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Đến thập niên 1980 thì TQ chỉ cho thuê chứ không tặng nữa nên gần như tất cả các con #panda hiện nay đều mang quốc tịch TQ, kể cả những con sinh ở nước ngoài. Đi Thành Đô thì phải đến đây thăm quốc bảo của họ nhé.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *