JUNE 8, 2020

Hy vọng bạn có tiền, thời điểm khổ sở không phải ôm gối yên lặng rơi lệ mà có thể ngay lập tức đặt vé máy bay đến nơi bạn muốn đi.
//
希望你有钱 难过的时候不是抱着枕头默默流泪 而是能立刻订机票去想要去的地方。
Xīwàng nǐ yǒu qián nánguò de shíhòu bùshì bàozhe zhěntou mòmò liúlèi ér shì néng lìkè dìng jīpiào qù xiǎng yào qù dì dìfāng.
//
I hope you have money; when you are sad, instead of crying silently on your pillow, you can immediately book a flight ticket to where you want to go.

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *