Hoa Cách Tang 格桑花 Cosmos Flowers

Châu tự trị dân tộc Tạng Cam Tư rất nổi bật với những lá kinh phiên bay phấp phới trên các đỉnh núi hùng vĩ, hay tiếng những chiếc chuyển kinh đồng xoay và lời cầu nguyện vang lên khắp nơi, nhưng ở đó còn có 1 loài hoa rất đẹp mang ý nghĩa hạnh phúc: hoa cách tang (ge sang hua).
//
The Garzê Tibetan Autonomous Prefecture is very prominent with the sutras fluttering on the majestic mountain peaks, or the chanting machines revolving and the prayers resounding everywhere, but there is also one kind of beautiful flower with the meaning of happiness: cosmos flower.

P.s.: Picture taken in Garzê, Garzê Prefecture, Sichuan, China in 2009.

Leave a Reply

Your email address will not be published.