| |

Age Is Just A Number

🌟🚀
Regardless of when, whether you are in your twenties, thirties, or even fifties or sixties, as long as you have a destination in mind and something you want to do, don’t intentionally look in the mirror to count your wrinkles or gray hairs. Instead, set off immediately. There is still time for everything.
//
Bất kể lúc nào, dù là hai mươi, ba mươi, thậm chí năm, sáu mươi tuổi, chỉ cần trong tâm trí bạn có nơi muốn đi, có việc muốn làm, vậy thì bạn đừng cố tình soi gương xem bạn có bao nhiêu nếp nhăn hay mấy sợi tóc bạc mà hãy lập tức xuất phát. Tất cả vẫn còn kịp. (Hà Cảnh)

P.s.: Picture taken in Melbourne, Victoria, Australia in 2018.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *