AUGUST 5, 2019

Nghe đâu tình yêu giống như một ly cafe đen đá vậy: Bạn đen thì bạn bị đá, thế thôi. Cũng may mình chỉ uống trà sữa.

P.s.: Picture taken in Changping Valley (Changpinggou), Mt. Siguniang (Four Maiden’s Mountain or Skubla), Ngawa (Aba) Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *