Why Not Return

🕊️
The dream world turns out to be so small; time flies and I’ve lost myself
If the weary birds are not eager, why not return?
//
原来梦境之小 岁月潇潇 迷失了自己
若倦鸟无心 不如归去
Yuán lái mèng jìng zhī xiǎo suì yuè xiāo xiāo mí shī le zì jǐ
Ruò juàn niǎo wú xīn bù rú guī qù
//
Nguyên lai mộng cảnh chi tiểu tuế nguyệt tiêu tiêu mê thất liễu tự kỷ
Nhược quyện điểu vô tâm bất như quy khứ
//
Hoá ra mộng cảnh nhỏ bé dường nào, tháng năm chóng qua khiến bản thân lạc lối
Nếu cánh chim mệt mỏi chán chường, chi bằng hãy quay về

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *