Why Not Return

🕊️
The dream world turns out to be so small; time flies and I’ve lost myself
If the weary birds are not eager, why not return?
//
原来梦境之小 岁月潇潇 迷失了自己
若倦鸟无心 不如归去
Yuán lái mèng jìng zhī xiǎo suì yuè xiāo xiāo mí shī le zì jǐ
Ruò juàn niǎo wú xīn bù rú guī qù
//
Nguyên lai mộng cảnh chi tiểu tuế nguyệt tiêu tiêu mê thất liễu tự kỷ
Nhược quyện điểu vô tâm bất như quy khứ
//
Hoá ra mộng cảnh nhỏ bé dường nào, tháng năm chóng qua khiến bản thân lạc lối
Nếu cánh chim mệt mỏi chán chường, chi bằng hãy quay về

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *