You are currently viewing 9 Quy Tắc Của Trí Thông Minh Cảm Xúc Cao (Weibo)

9 Quy Tắc Của Trí Thông Minh Cảm Xúc Cao (Weibo)

1. Đừng dễ dàng đưa ra nhận xét và không đưa ra phán xét một cách nhẹ nhàng.

2. Học cách đánh giá cao những điều bình thường.

3. Nhân cách được dành cho chính mình, không phải để đối xử với người khác.

4. Tôn trọng trước, sau mới hiểu.

5. Chia sẻ cùng tiêu chuẩn với những người khác.

6. Tiếp tục cập nhật bản thân.

7. Có cái nhìn 360 độ về mọi thứ.

8. Đừng nhầm lẫn thế giới của riêng bạn với thế giới của người khác.

9. Trí tuệ cảm xúc tốt chỉ là thói quen ứng xử tốt này đến thói quen ứng xử tốt khác, không có sự hỗ trợ của thói quen thì mọi thứ trước mắt đều là con số không.

Trả lời