| |

Together But Digital

📱😄 #ModernCommunication #TogetherButDigital
The way people communicate in today’s era might change as follows:
– Hey, are you free? Come sit down and use our phones together for fun!
– I’m delighted to sit and use our phones together with all of you!
– Sweetie, what are we doing tonight? Let’s go to a café and use our phones together!
– Excuse me, could you allow me to take your daughter to use her phone with me?
– Hello, everyone! Please come into our home and use your phones together, and I’ll get the power bank to treat you.
– Darling, I miss you! It’s been so long since we used our phones together.
– Both families are honored to welcome the distinguished guests who have come here today to use their phones together and celebrate the happiness of our children. Before sharing this intimate meal, we invite you to take your seats and use your phones together!
//
Phương thức giao tiếp của con người trong thời đại ngày nay rất có thể sẽ thay đổi như thế này:
– Bạn à! Có rảnh không? Ra đây ngồi bấm điện thoại cùng nhau cho vui!
– Rất vui được ngồi bấm điện thoại cùng với các anh chị!
– Cưng ơi, tối nay làm gì hem? Ra quán café ngồi bấm điện thoại cùng nhau nhé!
– Xin phép hai bác cho con đưa em nhà mình đi ngồi bấm điện thoại cùng với con!
– Chào các bạn! Mời các bạn vào nhà ngồi bấm điện thoại cùng nhau, để tôi lấy sạc dự phòng ra chiêu đãi các bạn.
– Anh yêu! Em nhớ anh! Lâu lắm rồi chúng mình không được cùng nhau ngồi bấm điện thoại.
– Gia đình hai họ rất vinh dự được đón tiếp các quan khách đã đến đây ngày hôm nay để cùng nhau bấm điện thoại và mừng hạnh phúc các cháu. Trước khi dùng bữa cơm thân mật, kính mời các quý vị an tọa và bấm điện thoại cùng nhau!

P.s.: Picture taken in Shifen, Taipei, Taiwan in 2018.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *