Sống Thì Không Cần Thiết Phải Đi Lấy Lòng Ai

Sống thì không cần thiết phải đi lấy lòng ai, như vậy nhìn lại chỉ có chính mình bị ủy khuất. Mọi chuyện thật ra vô cùng đơn giản, cậu coi trọng tôi, tất nhiên chuyện của cậu cũng là chuyện của tôi. Còn cậu không coi tôi ra gì, thì chuyện của cậu liên quan gì đến tôi?

P.s.: Picture taken in Binh Hung Island (Hon Chut), Khanh Hoa, Vietnam in 2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *