|

Self Preservation

🤐🚶‍♂️🔒
Life tips: Show your heart completely to others, and they will leave you quickly.
//
生活小技巧:把你的内心完全袒露给他人看,那人就会迅速离开你哦。
Shēnghuó xiǎo jìqiǎo: Bǎ nǐ de nèixīn wánquán tǎnlù gěi tārén kàn, nà rén jiù huì xùnsù líkāi nǐ ó.
//
Sinh hoạt tiểu kỹ xảo: Bả nhĩ đích nội tâm hoàn toàn đản lộ cấp tha nhân khán, na nhân tựu hội tấn tốc ly khai nhĩ nga.
//
Lời khuyên cho cuộc sống: Hãy thổ lộ hết trái tim của bạn với người khác, và người đó sẽ rời bỏ bạn nhanh chóng đó.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *