Review Sách Tư Duy Đa Chiều Của Edward de Bono

1. Có gì trong sách Tư Duy Đa Chiều (Lateral Thinking) của tác giả Edward de Bono?

Khám phá một văn bản cổ điển sẽ giúp bạn xem xét việc giải quyết vấn đề và đổi mới theo một khía cạnh mới.

2. Tư duy đa chiều giúp tâm trí suy nghĩ lại và cập nhật các mô hình cố định của nó.

3. Với thời gian và thực hành, bất kỳ ai cũng có thể hưởng lợi từ tư duy đa chiều.

4. Tư duy đa chiều đòi hỏi phải có khả năng phán đoán và xác định những ý tưởng chủ đạo.

5. Sử dụng phương pháp đảo ngược và các phép loại suy để chuyển đổi tư duy của bạn.

6. Các khu vực chú ý và đầu vào có thể giúp bạn đạt được những hiểu biết bất ngờ.

7. Có hai cách tạo ra kích thích ngẫu nhiên: tiếp xúc và tạo chính thức.

8. Tóm tắt cuối cùng của sách Tư Duy Đa Chiều (Lateral Thinking):

Tư duy đa chiều đối lập với tư duy dọc. Thay vào đó, đó là một cách thử nghiệm và cập nhật các mẫu và ý tưởng thông thường được thiết lập thông qua tư duy theo chiều dọc. Do khuynh hướng tự nhiên của chúng ta là gắn bó với những niềm tin và giả định lâu đời, tư duy đa chiều buộc chúng ta phải nhìn mọi thứ từ những góc độ mới và xem xét lại bất kỳ ý tưởng nào còn tồn tại. Các kỹ thuật tập trung vào mô tả, thiết kế và giải quyết vấn đề có thể giúp khởi động tư duy đa chiều theo những cách mà bất kỳ ai cũng có thể học hỏi và hưởng lợi từ đó.

Và đây là một số lời khuyên hữu ích hơn: Thay vì Có và Không, hãy thử Po.

Như một cách để giúp tạm ngừng phán xét và cởi mở hơn với những ý tưởng độc đáo, tác giả đã đưa ra một công cụ ngôn ngữ có thể được sử dụng để thay thế các từ như “Không”. Đó là Po!

Po có nghĩa là để khuyến khích việc sử dụng những ý tưởng thoạt đầu có thể phi logic hoặc phi lý. Ví dụ: nếu ai đó bắt đầu phản đối một đề xuất hoặc từ chối trong phiên động não, bạn có thể xen vào, “Po…” và nhắc nhở nhóm rằng tất cả các ý tưởng đều được hoan nghênh. Bạn cũng có thể bắt đầu một đề xuất bằng từ “Po” như một cách nhắc nhở nhóm rằng bạn đang áp dụng tư duy đa chiều. Po càng được sử dụng nhiều thì nó càng trở thành một công cụ hiệu quả hơn.

Mua sách tại Tiki ngay hôm nay để tìm hiểu Tư Duy Đa Chiều bạn nhé!

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *