Phrase Of The Day: Swing For The Fences

Định nghĩa:
In Investopedia: The term “swing for the fences” has its origins in baseball lingo. Batters who swing for the fences try to hit the ball over the fence to score a home run.
In Oxford Dictionary: attempt to satisfy high aspirations that are very difficult to achieve.
//
Trong Investopedia: Thuật ngữ “đu dây qua hàng rào” có nguồn gốc từ biệt ngữ bóng chày. Những người đánh bóng cố gắng đánh bóng qua hàng rào để ghi bàn chạy về nhà.
Trong Từ điển Oxford: cố gắng thỏa mãn những khát vọng cao mà rất khó đạt được.

Ví dụ:
1.
I’m not going to swing for the fences tomorrow, but I’m hoping my speech will be warmly received.
//
Ngày mai tôi sẽ không cố gắng vượt rào, nhưng tôi hy vọng bài phát biểu của mình sẽ được đón nhận nồng nhiệt.

2.
Before you quit and close up shop, swing for the fences. Try the crazy idea. The thing you thought was too extreme.
//
Trước khi bạn nghỉ việc và đóng cửa cửa hàng, hãy cố gắng vượt rào. Hãy thử ý tưởng điên rồ. Điều bạn nghĩ là quá cực đoan.

Mỗi ngày mình đều cập nhật một “phrase of the day” mới. Quay lại vào mỗi sáng lúc 8h nhé.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *