Phrase Of The Day: Silver Bullet

Định nghĩa:
In Merriam-Webster dictionary: something that acts as a magical weapon, especially one that instantly solves a long-standing problem.
//
Trong từ điển Merriam-Webster: một thứ hoạt động như một vũ khí ma thuật, đặc biệt là thứ có thể giải quyết ngay lập tức một vấn đề tồn tại lâu nay.

Ví dụ:
1.
Social media managers, Google Ads experts, SEO savants and others all have a stake in their particular strategy being labeled the silver bullet that is driving profitability for the organization or client.
//
Các nhà quản lý phương tiện truyền thông xã hội, chuyên gia Google Ads, những người am hiểu về SEO và những người khác đều góp phần trong chiến lược cụ thể của họ, được coi là vũ khí ma thuật đang tạo ra lợi nhuận cho tổ chức hoặc khách hàng.

2.
Dieting is presented as the silver bullet to all our problems.
//
Ăn kiêng được coi là vũ khí ma thuật giải quyết mọi vấn đề của chúng ta.

Mỗi ngày mình đều cập nhật một “phrase of the day” mới. Quay lại vào mỗi sáng lúc 8h nhé.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *