Phrase Of The Day: Monday Morning Quarterback

Định nghĩa:
In Grammarist: A Monday morning quarterback criticizes from the comfort of 20/20 hindsight. The term comes from the fact that most American football games are played on Sunday, and it is easy to criticize a quarterback’s decisions in the heat of the moment from the vantage point twelve or more hours after the football game has ended.
In Oxford Dictionary: a person who passes judgment on and criticizes something after the event.
//
Trong Grammarist: Một tiền vệ sáng thứ hai chỉ trích từ sự thoải mái của nhận thức muộn 20/20. Thuật ngữ này xuất phát từ thực tế là hầu hết các trận bóng đá của Mỹ đều diễn ra vào Chủ nhật, và rất dễ dàng để chỉ trích các quyết định của một tiền vệ trong thời điểm nóng bỏng từ vị trí thuận lợi mười hai giờ hoặc hơn sau khi trận đấu kết thúc.
Trong Từ điển Oxford: một người đưa ra phán xét và chỉ trích điều gì đó sau sự kiện.

Ví dụ:
1.
If there is anything easier than being a Monday morning quarterback, it is promising to do great things in the future.
//
Nếu có bất cứ điều gì dễ dàng hơn việc trở thành một người hay chỉ trích sau khi mọi việc đã rồi đó là hứa hẹn sẽ làm được những điều tuyệt vời trong tương lai.

2.
It’s really easy to sit back and play Monday morning quarterback, but you don’t walk in our shoes.
//
Thật dễ dàng để ngồi lại và chỉ trích sau khi mọi việc đã rồi, nhưng bạn không mang đúng đôi giày của chúng tôi.

Mỗi ngày mình đều cập nhật một “phrase of the day” mới. Quay lại vào mỗi sáng lúc 8h nhé.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *