One Day, You Will Let Go

One day, you will let go of your current persistence and reluctance, and start a new life without that person with a little regret.
//
总会有那么一天,你会放下如今的执着和不舍,带着稍许的遗憾,去开始过没有那个人的新生活。
Zǒng huì yǒu nàme yītiān, nǐ huì fàngxià rújīn de zhízhuó hé bù shě, dàizhe shāoxǔ de yíhàn, qù kāishǐguò méiyǒu nàgè rén de xīn shēnghuó.
//
Sẽ luôn luôn có một ngày, bạn sẽ buông bỏ sự cố chấp và không nỡ của hiện tại, mang theo một chút hối tiếc bắt đầu một cuộc sống mới mà không có người kia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *