OCTOBER 22, 2020

Kiếp trước dễ tin cái gọi là cốt nhục chí thân, lại bị người phản bội! Người nhà vứt bỏ, sư môn trục xuất, thậm chí chặt đứt linh mạch của ta! Kiếp này tràn ngập hận ý sống lại trở về, miệng có chút khát, muốn uống trà sữa, ai mời?
//
前世轻信所谓骨肉至亲, 众叛亲离! 家人弃我, 师门逐我, 甚至断我灵脉! 这一世满含恨意重生归来, 口有点渴了, 想喝奶茶, 谁请?
//
In the previous life, I easily believed in so-called relatives, but people betrayed me! My family abandoned me, my master chased me, even broke my spiritual vein! I came back in this life with full of hatred. My mouth is a little thirsty. I want to drink milk tea. Who will treat me?

Leave a Reply

Your email address will not be published.