OCTOBER 12, 2021

Béo phì là do ăn uống, phụ nữ muốn thon gọn thì phải giữ mồm giữ miệng.
//
肥胖是吃出來的,女人想要苗條的話,就要管住嘴。
Féipàng shì chī chūlái de, nǚrén xiǎng yào miáotiáo dehuà, jiù yào guǎn zhù zuǐ.
//
Obesity comes from eating. If a woman wants to be slim, she has to keep her mouth shut.

Leave a Reply

Your email address will not be published.