NOVEMBER 23, 2020

Trước đây mình xấu xí, đăng ảnh tự sướng cũng xấu hổ nhưng giờ thì khác, mặt dày hơn hẳn.
//
以前丑, 不好意思发自拍, 现在不一样了, 现在脸皮厚了。
Yǐqián chǒu, bù hǎoyìsi fā zìpāi, xiànzài bù yīyàngle, xiànzài liǎnpí hòule.
//
I used to be ugly and embarrassed to take selfies, but now I’m not the same; I’m more thick-skinned.

Leave a Reply

Your email address will not be published.