JUNE 1, 2021

JUNE 1, 2021

Hôm nay là Ngày Quốc tế thiếu nhi. Rốt cuộc, tôi cũng chỉ mới vài trăm tháng tuổi.
//
今天六一儿童节啦,毕竟我也才几百个月。
//
Today is Children’s Day. After all, I’m only a few hundred months old.

Leave a Reply