JULY 7, 2018

Con người đến độ tuổi trung niên sẽ giống bộ phim “Tây Du Ký”: áp lực lớn như Tôn Ngộ Không, dáng người giống Trư Bát Giới, đầu tóc giống Sa Tăng, suốt ngày lảm nhảm càu nhàu như Đường Tăng, quan trọng nhất là càng lúc càng gần với “Tây Thiên”!
//
人到中年,活的就像“西游记”,压力大的像孙悟空;身材成了猪八戒;发型越来越像沙和尚,像唐僧一样的絮叨,最重要的是离“西天”越来越近了!
//
When people reach middle age, they live like “Journey to the West”: the pressure is like Sun Wukong (the Monkey King); the figure is like Zhu Bajie (Pigsy); hair style is like Sha Wujing (Sandy); grumbling like Tang Sanzang; and the most important thing is getting closer and closer to the “Western Heaven”!

P.s.: Picture taken in Ayutthaya, Thailand in 2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published.