JULY 7, 2018

Con người đến độ tuổi trung niên sẽ giống bộ phim “Tây Du Ký”: áp lực lớn như Tôn Ngộ Không, dáng người giống Trư Bát Giới, đầu tóc giống Sa Tăng, suốt ngày lảm nhảm càu nhàu như Đường Tăng, quan trọng nhất là càng lúc càng gần với “Tây Thiên”!
//
人到中年就是一部西游记。悟空的压力,八戒的肚子,沙僧的发型,唐僧一样的絮絮叨叨……关键还特么离西天越来越近了!
Rén dào zhōng nián jiùshì yī bù xīyóu jì. Wùkōng de yālì, bā jiè de dùzi, shā sēng de fǎxíng, tángsēng yīyàng de xùxù dāodāo……guānjiàn hái tè me lí xītiān yuè lái yuè jìnle!
//
When people reach middle age, they live like “Journey to the West”: the pressure is like Sun Wukong (the Monkey King); the figure is like Zhu Bajie (Pigsy); hair style is like Sha Wujing (Sandy); grumbling like Tang Sanzang; and the most important thing is getting closer and closer to the “Western Heaven”!

P.s.: Picture taken in Ayutthaya, Thailand in 2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *