JANUARY 20, 2016

Đôi khi, rõ ràng chúng ta đã tha thứ cho người ta, song lại không thể thực lòng vui vẻ, đó là bởi vì, chúng ta quên tha thứ cho bản thân mình.
Để yêu một ai đó cần rất nhiều cảm xúc và lòng tin dành cho họ. Còn để quên một ai đó cũng cần rất nhiều cảm xúc và lòng tin dành cho chính bản thân mình.
Bất luận một đoạn tình cảm nào, chỉ cần thời gian đã lâu, sẽ trở nên nhạt nhẽo.
Sự kiên nhẫn đắng chát, nhưng quả của nó lại ngọt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *