JANUARY 15, 2020 – 1

Chốn có chân lý, dẫu muôn vàn khó khăn ta cũng phải đi tới
Nơi có tình si, dẫu xa xôi ngàn dặm ta vẫn cứ nhớ nhung.
//
道之所存,虽千万人吾往矣
情之所钟,虽千万里吾念矣。
Dào zhī suǒcún, suī qiān wàn rén wú wǎng yǐ
Qíng zhī suǒ zhōng, suī qiān wàn lǐ wú niàn yǐ.
//
Despite thousands of people, I will go to a place where there is truth
Despite thousands of miles, I will miss you when there is love.

P.s.: Picture taken in Langmusi, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published.